026 - 34666611

افزایش تولید ورق فولاد مبارکه در فروردین 97

افزایش تولید ورق فولاد مبارکه در فروردین 97

افزایش تولید ورق فولاد مبارکه در فروردین 97

27 2018/4
افزایش تولید ورق فولاد مبارکه در فروردین 97

افزایش تولید ورق فولاد مبارکه فولاد نیوز گزاش کرد در اولین ماه سال 1397 مجموع تولید کارخانجات فولاد مبارکه 672 هزار تن بوده است. عمده تولید این شرکت مربوط به محصولات گرم بوده که به میزان 415 هزار تن از کل تولید این مجموعه را به خود اختصاص داده است. فولاد مبارکه تا پایان فروردین ماه 1397 اقدام به فروش 72 درصد از محصولات خود نمود. این محصولات 304 هزار تن نوردگرم ، 24 هزار تن محصولات فولادی پوشش دار و 123 هزار تن نورد سرد بوده است. هزار و دویست و هشتاد و دو میلیارد تومان ، ارزش فروش این اقلام بوده است که در مقایسه با فروردین ماه سال گذشته سیزده درصد افزایش داشته است. با راه اندازی فولاد سبا در فروردین ماه شاهد افزایش تولید ورق گرم بوده ایم . تولید اسلب در ریخته گری شماره پنج نیز افزایش داشته است و چنین به نظر می رسد که امسال فولاد مبارکه توانایی تولید 7.6 میلیون تن محصول را دارا می باشد. طبق اظهارات امیرحسین نادری، معاون مالی و اقتصادی فولاد مبارکه،‌شرکت فولاد مبارکه در حال حاضر بزرگ ترین شرکت بورسی است و در سال گذشته موفق شد رتبه اول نقد شوندگی بازار را از آن خود کند. در حال حاضر سرمایه شرکت فولاد مبارکه هفت هزار میلیارد و پانصد میلیون تومان می باشد و ارزش آن در بازار به رقم 21 هزار میلیارد تومان رسیده است. طبق گفته نادری سهام فولاد مبارکه از نظر قیمتی در سال گذشته 104 درصدبازدهی داشته است و با حساب سود نقدی 111 درصد بازدهی برای سهام داران این شرکت حاصل کرده است. با توجه به بازدهی شاخص کل بورس به میزان 25 درصد در سال گذشته، می توان به این نتیجه رسید که بازدهی سهام شرکت فولاد مبارکه برای سهام داران خود، در حدود چهار برابر بیشتر از متوسط بازدهی بازار سرمایه بوده است.

اخبار مرتبط