026 - 34666611

تحلیل اسفند ماه بازار آهن آلات

تحلیل اسفند ماه بازار آهن آلات

تحلیل اسفند ماه بازار آهن آلات

5 2018/3
تحلیل اسفند ماه بازار آهن آلات

بر طبق بررسی های صورت گرفته آهن آلات در هفت روز ابتدایی اسفندماه با افزایش قیمت همراه بوده است که بدون شک این مسئله به افزایش قیمت آهن آلات در بازارهای داخلی منجر می شود. کارخانه ذوب آهن اصفهان به عنوان یک سرگروه قوی در بازار تیرآهن و میلگرد به خوبی بر این امر واقف است که با حرکت در جهت جریانات پیش آمده و افزایش قیمت تیرآهن، اختلاف قیمتی با سایر رقبا به وجود خواهد آورد که این مسئله موجب از دست رفتن بازار فروشش خواهد شد. لازم به ذکر است که با توجه به افزایش نرخ شمش، به زودی تولیدکنندگان کوچک از این عرصه رقابتی حذف خواهند شد و شرایط برای افزایش قیمت تیرآهن های شرکت ذوب آهن مهیا می شود. پس کاهش عرضه و افزایش قیمت تا نزدیکی 3 هزارتومان در روزهای آتی چندان هم دور از ذهن نخواهد بود.

بازار میلگرد و رکود

انباشتگی بازار از میلگردهای 2500 تومانی یکی از علل رکود بازار شده است. از طرفی اطمینان نداشتن بنکداران به سیر صعودی بازار و گریزانی آنها از جابجایی میلگردها منجر به فروش میلگردهای انبار شده می شود. اگر چه بازار فعلی نسبتا راکد است اما مصرف و بودجه عمرانی در سال آتی صفر نخواهد بود اما با کاهش میزان دادوستد همراه می شود. البته در این میان کارخانه هایی که قدرت صادرات دارند، وضعیت مطلوبی پیدا خواهند کرد و کارخانه هایی که جنس جور و تکمیلی دارند، می توانند بدون سردرگمی به فعالیت تجاری خود ادامه دهند. زیرا این دست از کارخانه ها نخستین انتخاب متقاضیان خرید آهن آلات خواهند بود.

اخبار مرتبط