026 - 34666611

پيش بيني بازار ورق هاي فولادي در سال ٩٧

پيش بيني بازار ورق هاي فولادي در سال ٩٧

پيش بيني بازار ورق هاي فولادي در سال ٩٧

14 2018/3
پيش بيني بازار ورق هاي فولادي در سال ٩٧


پيش بيني بازار ورق هاي فولادي در سال ٩٧
مدير عامل فولاد مباركه امروز با اشاره به اتفاقات بازار فولاد در سال ٩٦ گفت: در سال
جاري بازار فولاد تقريبا از ركود خارج شد و تحرك كمي در بازار بوجود آمد و توليد فولاد
نسبت به سال قبل افزايش يافت و براي كنترل بازار فولاد مباركه تصميم گرفت از صادارت خو
كم كند و عرضه داخلي را افزايش دهد
سبحاني(مدير عامل فولاد مباركه) همچنين گفت:در سال آينده با توجه به بالا رفتن قيمت ارز
هزينه هاي توليد فولاد نيز افزايش خواهد يافت ولي تاكيد كرد فولاد مباركه با كم كردن
عرضه داخلي قصد ندارد قيمت را در سال آينده بالا ببرد.
با توجه به صحبت هاي امروز مدير عامل فولاد مباركه احتمالا در سه ماهه دوم سال ٩٧ شاهد
رشد قيمت ٥ تا ١٠ درصدي ورق هاي فولادي به علت افزايش هزينه هاي توليد خواهيم بود

اخبار مرتبط