026 - 34666611

قیمت‌های بسیار ارزان

فروش ورق های آهن بصورت مستقیم و بدون حضور واسطه‌ از تولید مستقیماً به فروش می‌رسد لذا قیمتهای دلالی گری در این میان حذف می‌گردد.