026 - 34666611

ورق استیل

...به علت نوسانات بازار قیمت را تلفنی از کارشناسان ما استعلام کنید....
 

ورق استيل يكي از تخصصي ترين بخش هاي ورق هاي فولادي محسوب ميشود. ورق استيل به ٢ شاخه اصلي : ورق استل بگير و ورق استيل نگير تقسيم ميشود. ولي هر كدام از اين شاخه ها درجات كيفي متفاوتي را شامل مي شوند(304،316،و...) از ورق استيل بيشتر در صنايع غذايي و دارويي و ساخت دستگاه هاي مرتبط با اين صنايع استفاده مي شود.ورق هاي استيل  از ضخامت 0/40 ميل تا 10ميل با كيفيت ها و گريد هاي متنوع هم به صورت رول و هم فابريك در بازار موجود است.
ليست قيمت فروش ورق استيل در اين بخش در دسترس است در مورد ورق استيل به لحاظ انواع كيفيت ها و كاربردها و تخصصي بودن موضوع لطفا قبل از خريد از ما مشاوره بگيريد

ورق گالوانیزه

ضخامت ورق ابـعــاد (سانتیمتر) کارخانه تولید کننده تعداد برگ وزن (کیلوگرم) قیمت هر کیلوگرم قیمت
ورق ٤٠(٠/٤)ميل استيل304 نگير مات عرض١ 200*100 خارجي 13100
ورق ٤٠(٠/٤)ميل استيل304 نگير براق عرض ١ 200*100 خارجي 14100
ورق ٤٠(٠/٤)ميل استيل304 نگير مات عرض١٢٥ 250*125 خارجي 13100
ورق ٤٠(٠/٤)ميل استيل304 نگير براق عرض ١٢٥ 250*125 خارجي 14100
ورق ٥٠(٥٠/.) ميل استيل304 نگير مات عرض ١ 200*100 خارجي 12800
ورق ٥٠(٥٠/.) ميل استيل304 نگير براق عرض ١ 200*100 خارجي 13500
ورق ٥٠(٥٠/.) ميل استيل304 نگير مات عرض١٢٥ 250*125 خارجي 12900
ورق ٥٠(٥٠/.) ميل استيل304 نگير براق عرض١٢٥ 250*125 خارجي 13500
ورق ٦٠(٦٠/.) ميل استيل304 نگير مات عرض١ 200*100 خارجي 12900
ورق ٦٠(٦٠/.) ميل استيل304 نگير براق عرض١ 200*100 خارجي 13400
ورق ٦٠(٦٠/.) ميل استيل304 نگير مات عرض١٢٥ 250*125 خارجي 12800
ورق ٧٠(٧٠/.) ميل استيل304 نگير مات عرض١ 200*100 خارجي 12500
ورق ٧٠(٧٠/.) ميل استيل304 نگير براق عرض١ 200*100 خارجي 13250
ورق ٧٠(٧٠/.) ميل استيل304 نگير مات عرض١٢٥ 250*125 خارجي 12500
ورق ٧٠(٧٠/.) ميل استيل304 نگير براق عرض١٢٥ 250*125 خارجي 13250
ورق ٨٠(٨٠/.) ميل استيل304 نگير مات عرض١ 200*100 خارجي 12500
ورق ٨٠(٨٠/.) ميل استيل304 نگير مات عرض١٢٥ 250*125 خارجي 12500
ورق ٨٠(٨٠/.) ميل استيل304 نگير براق عرض١٢٥ 250*125 خارجي 13250