026 - 34666611

ورق روغنی

...به علت نوسانات بازار قیمت را تلفنی از کارشناسان ما استعلام کنید....

ورق هاي سرد كه در ايران به اسم ورق روغني مشهور است به علت انعطاف زياد و قابليت رنگ پذيري راحت و قيمت ارزانتر نسبت به ورق گالوانيزه در بسياري از صنايع استفاده ميشود. ورق روغني از ضخامت 0/4 ميل تا 4 ميل و در عرض هاي ١ متر و ١/٢٥ متر به صورت رول يا فابريك
توليد ميشود.ورق هاي روغني از نظر كيفيت و انعطاف پذيري به ٣ رده st12،st13 و st14 تقسيم ميشوند. از مهمترين كاربردهاي ورق روغني ميتوان به صنايع قطعه سازي،تابلو برق سازي،خودروسازي، انواع كارهاي ساختماني اشاره كرد.
ليست قيمت و موجودي ورق روغني(سرد) در ابعاد مختلف در آهن تاپ قابل مشاهده است لطفا پس از بررسي كارخانه هاي مختلف و كيفيت مورد نظر خود(st12 يا st13) به صورت رول يا برش خورده براي خريد ورق روغني با كارشناسان ما در آهن تاپ تماس بگيريد

ضخامت ورق ابـعــاد (سانتیمتر) کارخانه تولید کننده تعداد برگ وزن (کیلوگرم) قیمت هر کیلوگرم قیمت
ورق ٤٠ (٤٠/.)ميل روغني عرض١ 200*100 قزاق 3640
ورق ٤٦ (٤٦/.)ميل روغني عرض١ 200*100 قزاق 3540
ورق ٤٦(٤٦/.)ميل روغني عرض١٢٥ 250*125 قزاق 3540
ورق ٤٨(٤٨/.)ميل روغني عرض١٢٥ 250*125 قزاق 3590
ورق ٤٨ (٤٨/.)ميل روغني عرض١ 200*100 قزاق 3570
ورق ٥٠(٥/.)ميل روغني عرض١ قزاق 200*100 قزاق 3630
ورق ٥٠(٥/.)ميل روغني عرض١ mmk 200*100 mmk 3200
ورق ٥٠ (٥/.)ميل روغني عرض١ فولاد 200*100 فولاد مباركه 3690
ورق ٥٠ (٥/.)ميل روغني عرض١ هفت الماس 200*100 هفت الماس 3190
ورق ٥٠(٥/.)ميل روغني عرض١٢٥ قزاق 250*125 قزاق 3190
ورق ٥٠ (٥/.)ميل روغني عرض١٢٥ mmk 250*125 mmk 3200
ورق ٥٠ (٥/.)ميل روغني عرض١٢٥ فولاد 250*125 فولاد مباركه 3250
ورق ٥٠(٥/.)ميل روغني عرض١٢٥ هفت الماس 250*125 هفت الماس 3220
ورق ٦٠(٦/.)ميل روغني عرض ١ قزاق 200*100 قزاق 3190
ورق ٦٠ (٦/.)ميل روغني mmkعرض١ st12 200*100 mmk 3580
ورق ٦٠ (٦./)ميل روغني عرض ١ st12 فولاد 200*100 فولاد مباركه 3260
ورق ٦٠ (٦/.)ميل روغني عرض١٢٥ قزاق 250*125 قزاق 3230
ورق ٦٠ (٦/.)ميل روغني عرض ١٢٥ هفت الماس 250*125 هفت الماس 3190
ورق ٦٠(٦/.)ميل روغني عرض١٢٥ st12 فولاد مباركه فولاد مباركه فولاد مباركه 3280
ورق ٧٠(٧./)ميل روغني عرض١ هفت الماس 250*125 هفت الماس 3170
ورق ٧٠ (٧./)ميل روغني عرض ١ قزاق 200*100 قزاق 3160
ورق ٧٠(٧/.)ميل روغني عرض ١ فولاد 200*100 فولاد مباركه 3230
ورق ٧٠(٧/.)ميل روغني عرض١٢٥ هفت الماس 250*125 هفت الماس 3460
ورق٧٠(٧/.)ميل روغني عرض١٢٥ قزاق 250*125 قزاق 3460
ورق ٧٠(٧/.) ميل روغني عرض١٢٥ فولادst12 250*125 فولاد مباركه 3540
ورق ٨٠(٨/.)ميل روغني عرض١ هفت الماس 200*100 هفت الماس 3470
ورق ٨٠(٨/.) ميل روغني عرض١ قزاق 200*100 قزاق 3470
ورق ٨٠(٨/.) ميل روغني عرض١ فولاد مباركهst12 200*100 فولاد مباركه 3510
ورق ٨٠(٨/.)ميل روغني عرض١٢٥ هفت الماس 250*125 هفت الماس 3460
ورق٨٠(٨/.)ميل روغني عرض١٢٥ قزاق 250*125 قزاق 3470
ورق٨٠(٨/.)ميل روغني عرض١٢٥ فولاد مباركهst12 250*125 فولاد مباركه 3520
ورق٩٠(٩/.)ميل روغني عرض١هفت الماس 200*100 هفت الماس 3460
ورق٩٠(٩/.)ميل روغني عرض١قزاق 200*100 قزاق 3460
ورق٩٠(٩/.)ميل روغني عرض١ فولاد مباركهst12 200*100 فولاد مباركه 3530
ورق ٩٠(٩/.) ميل روغني عرض١٢٥ هفت الماس 250*125 هفت الماس 3460
ورق ٩٠(٩/.) ميل روغني عرض١٢٥ قزاق 250*125 قزاق 3460
ورق ٩٠(٩/.) ميل روغني عرض١٢٥ فولاد مباركه 250*125 فولاد مباركه 3540
ورق ١ ميل روغني عرض١ هفت الماس 200*100 هفت الماس 3460
ورق ١ ميل روغني عرض١ قزاق 200*100 قزاق 3470
ورق ١ ميل روغني عرض١ فولاد مباركه 200*100 فولاد مباركه 3530
ورق ١ ميل روغني عرض١٢٥ هفت الماس 250*125 هفت الماس 3450
ورق ١ ميل روغني عرض١٢٥ قزاق 250*125 قزاق 3470
ورق ١ ميل روغني عرض١٢٥فولاد مباركه 250*125 فولاد مباركه 3520
ورق ١/٢٥ ميل روغني عرض١ هفت الماس 200*100 هفت الماس 3470
ورق ١/٢٥ ميل روغني عرض١ قزاق 200*100 قزاق 3485
ورق ١/٢٥ ميل روغني عرض١ فولاد مباركه 200*100 فولاد مباركه 3540
ورق ١/٢٥ ميل روغني عرض١٢٥ هفت الماس 250*125 هفت الماس 3455
ورق ١/٢٥ ميل روغني عرض١٢٥ قزاق 250*125 قزاق 3475
ورق ١/٢٥ ميل روغني عرض١٢٥ فولاد مباركه 250*125 فولاد مباركه 3535
ورق ١/٥ ميل روغني هفت الماس عرض١ 200*100 هفت الماس 3570
ورق ١/٥ ميل روغني عرض١ قزاق 200*100 قزاق 3490
ورق ١/٥ ميل روغني عرض١فولاد مباركه 200*100 فولاد مباركه 3535
ورق ١/٥ ميل روغني عرض١٢٥ قزاق 250*125 قزاق 3480
ورق ١/٥ ميل روغني عرض١٢٥ هفت الماس 250*125 هفت الماس 3460
ورق ١/٥ ميل روغني عرض١٢٥ فولاد مباركه فولاد مباركه فولاد مباركه 3530
ورق ٢ ميل روغني عرض١ قزاق 200*100 قزاق 3490
ورق ٢ ميل روغني عرض١ هفت الماس 200*100 هفت الماس 3460
ورق ٢ ميل روغني عرض١ mmk 200*100 mmk 3500
ورق ٢ ميل روغني عرض ١ فولاد مباركه 200*100 فولاد مباركه 3540
ورق ٢ ميل روغني عرض ١٢٥ قزاق 250*125 قزاق 3470
ورق ٢ ميل روغني عرض ١٢٥ هفت الماس 250*125 هفت الماس 3460
ورق ٢ ميل روغني عرض ١٢٥ mmk st12 250*125 mmk 3490
ورق ٢/٥ ميل روغني عرض١ mmk 200*100 mmk 3500
ورق ٣ ميل روغني عرض١ mmk 200*100 mmk 3590