026 - 34666611

ورق سیاه

...به علت نوسانات بازار قیمت را تلفنی از کارشناسان ما استعلام کنید....

ورق هاي سياه از ضخامت ١/٥ ميل تا ٦٠ ميل و در عرض ١ متر،١/٢٥ مترو١/٥ متر و 2متر در بازار موجود ميباشد.از ورق سياه در صنايع كوچك و بزرگ ساختمان سازي استفاده مي شود بعضي از مهمترين مصرف كنندگان ورق سياه صنايع خودرو سازي، تيرچه سازي،قالب سازي،لوله سازي و انواع شغل هاي مرتبط با سازه هاي فلزي سنگين هستند.
شما در آهن تاپ ميتوانيد ليست قيمت فروش ورق سياه را به صورت روزانه مشاهده نماييدوهمچنين موجودي ورق سياه st37 و st52 برش خورده و فابريك در ابعاد مختلف را مشاهده و مقايسه كنيد

ضخامت ورق ابـعــاد (سانتیمتر) کارخانه تولید کننده تعداد برگ وزن (کیلوگرم) قیمت هر کیلوگرم قیمت
٢ ميل سياه عرض١ 200*100 روسي 3070
٢ ميل سياه عرض١٢٥ 125*250 روسي 3070
٢/٥ سياه عرض١ 200*100 فولاد مباركه 3000
٢/٥ سياه عرض١٢٥ 250*125 فولاد مباركه 3000
٣ ميل سياه عرض١ 200*100 فولاد مباركه 3000
٣ ميل سياه عرض١٢٥ 250*125 فولاد مباركه 3000
ورق٤ ميل سياه عرض١ 200*100 مباركه 3000
ورق ٤ ميل سياه عرض١٢٥ 250*125 مباركه 3000
ورق ٥ ميل سياه عرض ١ 200*100 فولاد مباركه 2970
ورق ٥ ميل سياه عرض ١٢٥ 125*250 مباركه 2970
ورق ٦ ميل سياه ٦ *١/٥ برشي 600*150 فولاد مباركه 2870
ورق ٦ ميل سياه ٦*١/٥ فابريك 600*150 فولاد مباركه 2900
ورق ٨ ميل سياه ٦*١/٥ برشي 600*150 فولاد مباركه 2865
ورق ٨ ميل سياه ٦*١/٥ فابريك 600*150 فولاد مباركه 2900
ورق ٨ ميل سياه ٦*٢ فابريك اكسين 600*200 اكسين 2990
ورق ١٠ ميل سياه ٦*١/٥ برشي 600*150 فولاد مباركه 22860
ورق ١٠ ميل ٦*١/٥ فابريك مباركه 600*150 فولاد مباركه 2880
ورق ١٠ ميل سياه ٦*٢ برشي اكسين 600*200 اكسين 2900
ورق ١٢ ميل سياه ٦*١/٥ برشي مباركه 600*150 فولاد مباركه 2860
ورق ١٢ ميل سياه ٦*١/٥ فابريك مباركه 600*150 فولاد مباركه 2870
ورق ١٢ ميل سياه٦*٢ برشي اكسين 600*200 اكسين 2910
ورق ١٥ ميل سياه ٦*١/٥ برشي مباركه 600*150 فولاد مباركه 2860
ورق ١٥ ميل سياه ٦*١/٥ فابريك مباركه 600*150 فولاد مباركه 2900
ورق ١٥ ميل سياه ٦*٢ برشي اكسين 600*150 اكسين 2920
ورق ٢٠ ميل سياه ٦*١/٥ فابريك كاويان 600*150 كاويان 2910
ورق ٢٠ ميل سياه ٦*٢ فابريك اكسين 600*200 اكسين 2910
ورق ٢٥ ميل سياه ٦*١/٥ فابريك كاويان 600*150 كاويان 2900
ورق ٢٥ ميل سياه ٦*٢ فابريك اكسين 600*200 اكسين 2920
ورق ٣٠ ميل سياه ٦*٢ فابريك اكسين 600*200 اكسين 2915
ورق ٣٥ ميل سياه ٦*٢ فابريك اكسين 600*200 اكسين 2975
ورق ٤٠ ميل سياه ٦*٢فابريك اكسين 600*200 اكسين 2990
ورق ٤٥ ميل سياه ٦*٢ فابريك اكسين 600*200 اكسين 2990