026 - 34666611

ورق آجدار

...به علت نوسانات بازار قیمت را تلفنی از کارشناسان ما استعلام کنید....

از ورق آجدار بيشتر در سطوحي كه احتياج به ايجاد اصطكاك بيشتر است مانند: پله هاي اضطراري يا سطوح كف مراكز صنعتي و ...استفاده ميشود ورق آجدار موجود در بازار اغلب وارداتي و با درجه كيفي st37 ميباشد. ورق آجدار از ضخامت ١/٥ ميل تا ١٠ ميل و در عرض هاي ١متر،١/٢٥متر،١/٥متر و ٢ متر به صورت رول يا فابريك توليد ميشود.آج ورق های تولیدی کارخانه های مختلف اشکال متفاوتی(بادامی یا عدسی یا..)دارند
در آهن تاپ ميتوانيد ليست قيمت فروش ورق آجدار را مشاهده نماييد قيمت ها به روز ميباشد براي دريافت اطلاعات بيشتر در مورد ورق هاي آجدار در ابعاد و كيفت هاي مختلف با كارشناسان ما در آهن تاپ تماس بگيريد

ضخامت ورق ابـعــاد (سانتیمتر) کارخانه تولید کننده تعداد برگ وزن (کیلوگرم) قیمت هر کیلوگرم قیمت
ورق ٢ ميل آجدار عرض ١ st37 200*100 چيني 3620
ورق ٢ ميل اسيدشويي عرض١ فولاد مباركه st37 200*100 فولاد مباركه 2940
ورق ٢٠(٢٠/.) ميل گالوانيزه عرض١ چيني 200*100 چيني 6670
ورق ٤٠ (٤٠/.)ميل روغني عرض١ 200*100 قزاق 3640
ورق ٤٠(٠/٤)ميل استيل304 نگير مات عرض١ 200*100 خارجي 13100
ورق رنگي ٢٥/. ميل نارنجي عرض ١ متر چيني عرض ١٠٠ سانتي متر طول دلخواه چيني 4840
٢ ميل سياه عرض١ 200*100 روسي 3070
ورق ٢ ميل آجدار عرض 125 st37 250*125 چيني 3670
ورق ٢ميل اسيدشويي عرض١٢٥ فولاد مباركه st37 250*125 فولاد مباركه 2950
ورق ٤٦ (٤٦/.)ميل روغني عرض١ 200*100 قزاق 3540
ورق ٤٠(٠/٤)ميل استيل304 نگير براق عرض ١ 200*100 خارجي 14100
ورق رنگي ٢٥/. ميل قرمز عرض ١ متر چيني عرض١٠٠ سانتي متر به طول دلخواه چيني 4910
٢ ميل سياه عرض١٢٥ 125*250 روسي 3070
ورق ٢/٥ ميل آجدار عرض١ قزاق st37 200*100 قزاق 3240
ورق ٢٢ (٢٢/.)ميل گالوانيزه عرض١ چيني 200*100 چيني 4210
ورق ٢/٥ ميل اسيدشويي عرض١ فولاد مباركه w22 200*100 فولاد مباركه 2930
ورق ٤٦(٤٦/.)ميل روغني عرض١٢٥ 250*125 قزاق 3540
ورق ٤٠(٠/٤)ميل استيل304 نگير مات عرض١٢٥ 250*125 خارجي 13100
ورق رنگي ٣٠/. ميل سفالي عرض ١ متر چيني عرض١٠٠سانتي متر به طول دلخواه چيني 4510
٢/٥ سياه عرض١ 200*100 فولاد مباركه 3000
ورق ٤٨(٤٨/.)ميل روغني عرض١٢٥ 250*125 قزاق 3590
ورق ٢/٥ ميل آجدار عرض١٢٥ st37 قزاق 250*125 قزاق 3330
ورق ٢٢ (٢٢/.)ميل گالوانيزه عرض١٢٥ چيني 250*125 چيني 4160
ورق ٢/٥ ميل اسيدشويي عرض١٢٥ فولاد مباركهw22 250*125 فولاد مباركه 2930
ورق ٤٠(٠/٤)ميل استيل304 نگير براق عرض ١٢٥ 250*125 خارجي 14100
ورق رنگي ٣٠/. ميل آبي عرض ١ متر چيني عرض١٠٠ سانتي متر به طول دلخواه چيني 4540
٢/٥ سياه عرض١٢٥ 250*125 فولاد مباركه 3000
ورق ٤٨ (٤٨/.)ميل روغني عرض١ 200*100 قزاق 3570
ورق ٣ ميل آجدار عرض١ قزاق st37 200*100 قزاق 3390
ورق ٢٥ (٢٥/.)ميل گالوانيزه عرض١ چيني 200*100 چيني 4280
ورق ٣ ميل اسيدشويي عرض١ فولاد مباركهw22 200*100 فولاد مباركه 3050
ورق ٥٠(٥٠/.) ميل استيل304 نگير مات عرض ١ 200*100 خارجي 12800
ورق رنگي ٣٠/. ميل قهوه اي سوخته عرض ١ متر چيني عرض ١٠٠سانتي متر به طول دلخواه چيني 4770
٣ ميل سياه عرض١ 200*100 فولاد مباركه 3000
ورق ٥٠(٥/.)ميل روغني عرض١ قزاق 200*100 قزاق 3630
ورق ٣ ميل آجدار عرض١٢٥ قزاق st37 250*125 قزاق 2660
ورق ٣٠(٣٠/.) ميل گالوانيزه عرض١ چيني 200*100 چيني 4210
ورق ٣ ميل اسيدشويي عرض ١٢٥ فولاد مباركهw22 250*125 فولاد مباركه 3040
ورق ٥٠(٥٠/.) ميل استيل304 نگير براق عرض ١ 200*100 خارجي 13500
ورق رنگي ٣٠/. ميل قرمز عرض ١ متر چيني عرض ١٠٠ سانتي متر به طول دلخواه چيني 4880
٣ ميل سياه عرض١٢٥ 250*125 فولاد مباركه 3000
ورق ٥٠(٥/.)ميل روغني عرض١ mmk 200*100 mmk 3200
ورق ٣ ميل آجدار ٦*١/٥ قزاق st37 600*150 قزاق 3330
ورق ٣٠(٣٠/.) ميل گالوانيزه عرض١ هفت الماس 200*100 هفت الماس 4380
ورق ٤ ميل اسيدشويي عرض ١ فولاد مباركهw22 200*100 فولاد مباركه 2890
ورق ٥٠(٥٠/.) ميل استيل304 نگير مات عرض١٢٥ 250*125 خارجي 12900
ورق٤ ميل سياه عرض١ 200*100 مباركه 3000
ورق ٥٠ (٥/.)ميل روغني عرض١ فولاد 200*100 فولاد مباركه 3690
ورق ٤ ميل آجدار عرض١ قزاق st37 200*100 قزاق 3230
ورق ٣٠(٣٠/.) ميل گالوانيزه عرض١٢٥ هفت الماس 250*125 هفت الماس 4380
ورق ٤ ميل اسيدشويي عرض ١٢٥ فولاد مباركهw22 250*125 فولاد مباركه 2900
ورق ٥٠(٥٠/.) ميل استيل304 نگير براق عرض١٢٥ 250*125 خارجي 13500
ورق ٤ ميل سياه عرض١٢٥ 250*125 مباركه 3000
ورق ٥٠ (٥/.)ميل روغني عرض١ هفت الماس 200*100 هفت الماس 3190
ورق ٤ ميل آجدار عرض١٢٥ قزاق st37 250*125 قزاق 3220
ورق ٣٥(٣٥/.) ميل گالوانيزه عرض١ چيني 200*100 چيني 4210
ورق ٥ ميل اسيدشويي عرض ١ فولاد مباركهw22 200*100 فولاد مباركه 2920
ورق ٦٠(٦٠/.) ميل استيل304 نگير مات عرض١ 200*100 خارجي 12900
ورق ٥ ميل سياه عرض ١ 200*100 فولاد مباركه 2970
ورق ٥٠(٥/.)ميل روغني عرض١٢٥ قزاق 250*125 قزاق 3190
ورق ٤ ميل آجدار ٦*١/٥ قزاق st37 600*150 قزاق 3220
ورق ٣٨(٣٨/.) ميل گالوانيزه عرض١ چيني 200*100 چيني 4090
ورق ٦٠(٦٠/.) ميل استيل304 نگير براق عرض١ 200*100 خارجي 13400
ورق ٥ ميل سياه عرض ١٢٥ 125*250 مباركه 2970
ورق ٥٠ (٥/.)ميل روغني عرض١٢٥ mmk 250*125 mmk 3200
ورق ٥ ميل آجدار ٦*١/٥ قزاق st37 600*150 قزاق 3630
ورق ٤٠(٤/.) ميل گالوانيزه عرض١ هفت الماس 200*100 هفت الماس 3810
ورق ٦٠(٦٠/.) ميل استيل304 نگير مات عرض١٢٥ 250*125 خارجي 12800
ورق ٦ ميل سياه ٦ *١/٥ برشي 600*150 فولاد مباركه 2870
ورق ٥٠ (٥/.)ميل روغني عرض١٢٥ فولاد 250*125 فولاد مباركه 3250
ورق ٦ ميل آجدار ٦*١/٥ قزاق st37 600*150 قزاق 3635
ورق ٤٠(٤/.) ميل گالوانيزه عرض١ چيني 200*100 چيني 3890
ورق ٦ ميل سياه ٦*١/٥ فابريك 600*150 فولاد مباركه 2900
ورق ٥٠(٥/.)ميل روغني عرض١٢٥ هفت الماس 250*125 هفت الماس 3220
ورق ٨ ميل آجدار ٦*١/٥ قزاق st37 600*150 قزاق 3455
ورق ٤٠(٤/.) ميل گالوانيزه عرض١ كاشان 200*100 كاشان 4010
ورق ٧٠(٧٠/.) ميل استيل304 نگير مات عرض١ 200*100 خارجي 12500
ورق ٨ ميل سياه ٦*١/٥ برشي 600*150 فولاد مباركه 2865
ورق ٦٠(٦/.)ميل روغني عرض ١ قزاق 200*100 قزاق 3190
ورق ١٠ ميل آجدار ٦*١/٥ قزاق st37 600*150 قزاق 3540
ورق ٤٠(٤/.) ميل گالوانيزه عرض١٢٥ هفت الماس 250*125 هفت الماس 3805
ورق ٧٠(٧٠/.) ميل استيل304 نگير براق عرض١ 200*100 خارجي 13250
ورق ٨ ميل سياه ٦*١/٥ فابريك 600*150 فولاد مباركه 2900
ورق ٦٠ (٦/.)ميل روغني mmkعرض١ st12 200*100 mmk 3580
ورق ٤٠(٤٠/.) ميل گالوانيزه عرض١٢٥ چيني 250*125 چيني 4050
ورق ٧٠(٧٠/.) ميل استيل304 نگير مات عرض١٢٥ 250*125 خارجي 12500
ورق ٨ ميل سياه ٦*٢ فابريك اكسين 600*200 اكسين 2990
ورق ٦٠ (٦./)ميل روغني عرض ١ st12 فولاد 200*100 فولاد مباركه 3260
ورق ٤٥(٤٥/.) ميل گالوانيزه عرض١ هفت الماس 200*100 هفت الماس 3810
ورق ٧٠(٧٠/.) ميل استيل304 نگير براق عرض١٢٥ 250*125 خارجي 13250
ورق ١٠ ميل سياه ٦*١/٥ برشي 600*150 فولاد مباركه 22860
ورق ٦٠ (٦/.)ميل روغني عرض١٢٥ قزاق 250*125 قزاق 3230
ورق ٤٥(٤٥/.) ميل گالوانيزه عرض١ هندي 200*100 هندي 3790
ورق ٨٠(٨٠/.) ميل استيل304 نگير مات عرض١ 200*100 خارجي 12500
ورق ١٠ ميل ٦*١/٥ فابريك مباركه 600*150 فولاد مباركه 2880
ورق ٦٠ (٦/.)ميل روغني عرض ١٢٥ هفت الماس 250*125 هفت الماس 3190
ورق ٤٥(٤٥/.) ميل گالوانيزه عرض١٢٥ هفت الماس 250*125 هفت الماس 3810
ورق ١٠ ميل سياه ٦*٢ برشي اكسين 600*200 اكسين 2900