026 - 34666611

ورق گالوانیزه

...به علت نوسانات بازار قیمت را تلفنی از کارشناسان ما استعلام کنید....

ورق هاي گالوانيزه به علت مقاومت بالا در مقابل زنگ زدگي و اكسيده شدن كاربردهاي فرواني دارد از مهمترين آنها ميتوان به پوشش سقف هاي
شيرواني،تابلوسازي،آسانسورسازي،ساخت انواع قفسه هاي فلزي و ... اشاره كرد ورق گالوانيزه بر اساس كوتينگ هاي (coating)مختلف درجه بندي ميشود.
ورق گالوانيزه از ضخامت 0/20 ميل تا 4 ميل و در عرض هاي ١ متر و ١/٢٥ متر توليد ميشود.كشور ما در زمينه توليد ورق گالوانيزه در داخل به كيفيت هاي
جهاني نزديك شده ولي همچنان ورق هاي وارداتي هم مشتري هاي خود را دارند

شما در آهن تاپ ميتوانيد ليست قيمت فروش ورق گالوانيزه را به صورت روزانه مشاهده نماييد در اين بخش قيمت انواع ورق گالوانيزه از كارخانه هاي هفت الماس،شهركرد،تاراز،فولاد مباركه،چيني و ... را مقايسه و انتخاب كنيد

ضخامت ورق ابـعــاد (سانتیمتر) کارخانه تولید کننده تعداد برگ وزن (کیلوگرم) قیمت هر کیلوگرم قیمت
ورق ٢٠(٢٠/.) ميل گالوانيزه عرض١ چيني 200*100 چيني 6670
ورق ٢٢ (٢٢/.)ميل گالوانيزه عرض١ چيني 200*100 چيني 4210
ورق ٢٢ (٢٢/.)ميل گالوانيزه عرض١٢٥ چيني 250*125 چيني 4160
ورق ٢٥ (٢٥/.)ميل گالوانيزه عرض١ چيني 200*100 چيني 4280
ورق ٣٠(٣٠/.) ميل گالوانيزه عرض١ چيني 200*100 چيني 4210
ورق ٣٠(٣٠/.) ميل گالوانيزه عرض١ هفت الماس 200*100 هفت الماس 4380
ورق ٣٠(٣٠/.) ميل گالوانيزه عرض١٢٥ هفت الماس 250*125 هفت الماس 4380
ورق ٣٥(٣٥/.) ميل گالوانيزه عرض١ چيني 200*100 چيني 4210
ورق ٣٨(٣٨/.) ميل گالوانيزه عرض١ چيني 200*100 چيني 4090
ورق ٤٠(٤/.) ميل گالوانيزه عرض١ هفت الماس 200*100 هفت الماس 3810
ورق ٤٠(٤/.) ميل گالوانيزه عرض١ چيني 200*100 چيني 3890
ورق ٤٠(٤/.) ميل گالوانيزه عرض١ كاشان 200*100 كاشان 4010
ورق ٤٠(٤/.) ميل گالوانيزه عرض١٢٥ هفت الماس 250*125 هفت الماس 3805
ورق ٤٠(٤٠/.) ميل گالوانيزه عرض١٢٥ چيني 250*125 چيني 4050
ورق ٤٥(٤٥/.) ميل گالوانيزه عرض١ هفت الماس 200*100 هفت الماس 3810
ورق ٤٥(٤٥/.) ميل گالوانيزه عرض١ هندي 200*100 هندي 3790
ورق ٤٥(٤٥/.) ميل گالوانيزه عرض١٢٥ هفت الماس 250*125 هفت الماس 3810
ورق ٤٨(٤٨/.) ميل گالوانيزه عرض١ چيني 200*100 چيني 3790
ورق ٤٨(٤٨/.) ميل گالوانيزه عرض١٢٥ چيني 250*125 چيني 3830
ورق ٥٠(٥٠/.) ميل گالوانيزه عرض ١ تاراز 200*100 تاراز 3670
ورق ٥٠(٥٠/.) ميل گالوانيزه عرض ١ هفت الماس 200*100 هفت الماس 3650
ورق ٥٠(٥٠/.) ميل گالوانيزه عرض ١ چيني 200*100 چيني 3750
ورق ٥٠(٥٠/.) ميل گالوانيزه عرض ١ كاشان 200*100 كاشان 3820
ورق ٥٠(٥٠/.) ميل گالوانيزه عرض ١٢٥ هفت الماس 250*125 هفت الماس 3660
ورق ٥٠(٥٠/.) ميل گالوانيزه عرض ١٢٥ كاشان 250*125 كاشان 3800
ورق ٥٥(٥٥/.) ميل گالوانيزه عرض ١ هفت الماس 200*100 هفت الماس 3610
ورق ٥٥(٥٥/.) ميل گالوانيزه عرض ١٢٥ هفت الماس 250*125 هفت الماس 3920
ورق ٥٥(٥٥/.) ميل گالوانيزه عرض ١٢٥ كاشان 250*125 كاشان 3940
ورق ٦٠(٦٠/.) ميل گالوانيزه عرض ١ قزاق 200*100 قزاق 3860
ورق ٦٠(٦٠/.) ميل گالوانيزه عرض ١ هفت الماس 200*100 هفت الماس 3860
ورق ٦٠(٦٠/.) ميل گالوانيزه عرض ١ هندي 200*100 هندي 3915
ورق ٦٠(٦٠/.) ميل گالوانيزه عرض ١ تاراز 200*100 تاراز 3880
ورق ٦٠(٦٠/.) ميل گالوانيزه عرض ١٢٥ هفت الماس 250*125 هفت الماس 3860
ورق ٦٠(٦٠/.) ميل گالوانيزه عرض ١٢٥ تاراز 250*125 تاراز 3880
ورق ٦٠(٦٠/.) ميل گالوانيزه عرض ١٢٥ كاشان 250*125 كاشان 3910
ورق ٧٠(٧٠/.) ميل گالوانيزه عرض ١ شهركرد 200*100 شهركرد 3840
ورق ٧٠(٧٠/.) ميل گالوانيزه عرض ١ هفت الماس 200*100 هفت الماس 3840
ورق ٧٠(٧٠/.) ميل گالوانيزه عرض ١ چيني 200*100 چيني 3860
ورق ٧٠(٧٠/.) ميل گالوانيزه عرض ١٢٥ شهركرد 250*125 شهركرد 3850
ورق ٨٠(٨٠/.) ميل گالوانيزه عرض ١ شهركرد 200*100 شهركرد 3875
ورق ٨٠(٨٠/.) ميل گالوانيزه عرض ١ هفت الماس 200*100 هفت الماس 3850
ورق ٨٠(٨٠/.) ميل گالوانيزه عرض ١٢٥ شهركرد 250*125 شهر كرد 3860
ورق ٨٠(٨٠/.) ميل گالوانيزه عرض ١٢٥ هفت الماس 250*125 هفت الماس 3850
ورق ٨٠(٨٠/.) ميل گالوانيزه عرض ١٢٥ قزاق 250*125 قزاق 3870
ورق ٩٠(٩٠/.) ميل گالوانيزه عرض١ شهركرد 200*100 شهركرد 3870
ورق ٩٠(٩٠/.) ميل گالوانيزه عرض١ هفت الماس 200*100 هفت الماس 3860
ورق ٩٠(٩٠/.) ميل گالوانيزه عرض١ قزاق 200*100 قزاق 3870
ورق ٩٠(٩٠/.) ميل گالوانيزه عرض ١٢٥ شهركرد 250*125 شهركرد 3880
ورق ٩٠(٩٠/.) ميل گالوانيزه عرض ١٢٥ هفت الماس 250*125 هفت الماس 3855
ورق ٩٠(٩٠/.) ميل گالوانيزه عرض ١٢٥ قزاق 250*125 قزاق 3860
ورق ١ ميل گالوانيزه عرض ١ شهركرد 200*100 شهركرد 3880
ورق ١ ميل گالوانيزه عرض ١ هفت الماس 200*100 هفت الماس 3860
ورق ١ ميل گالوانيزه عرض ١ قزاق 200*100 قزاق 3855
ورق ١ ميل گالوانيزه عرض ١٢٥ شهركرد 250*125 شهركرد 3860
ورق ١ ميل گالوانيزه عرض ١٢٥ هفت الماس 250*125 هفت الماس 3900
ورق ١/٢٥ ميل گالوانيزه عرض ١ شهركرد 200*100 شهركرد 3890
ورق ١/٢٥ ميل گالوانيزه عرض ١ هفت الماس 200*100 هفت الماس 3825
ورق ١/٢٥ ميل گالوانيزه عرض ١ تاراز 200*100 تاراز 3900
ورق ١/٢٥ ميل گالوانيزه عرض ١٢٥ شهركرد 250*125 شهركرد 3910
ورق ١/٢٥ ميل گالوانيزه عرض ١٢٥ هفت الماس 250*125 هفت الماس 3820
ورق ١/٢٥ ميل گالوانيزه عرض ١٢٥ كاشان 250*125 كاشان 3990
ورق ١/٥ ميل گالوانيزه عرض ١ شهركرد 200*100 شهركرد 3950
ورق ١/٥ ميل گالوانيزه عرض ١ هفت الماس 200*100 هفت الماس 3910
ورق ١/٥ ميل گالوانيزه عرض ١٢٥ شهركرد 250*125 شهركرد 4060
ورق ١/٥ ميل گالوانيزه عرض ١٢٥ هفت الماس 250*125 هفت الماس 4000
ورق ٢ ميل گالوانيزه عرض ١ شهركرد 200*100 شهركرد 4020
ورق ٢ ميل گالوانيزه عرض ١ قزاق 200*100 قزاق 4000
ورق ٢ ميل گالوانيزه عرض ١٢٥ شهركرد 250*125 شهركرد 4030
ورق ٢ ميل گالوانيزه عرض ١٢٥ هندي 250*125 هندي 4120
ورق ٢/٥ ميل گالوانيزه عرض ١ هندي 200*100 هندي 4220
ورق ٢/٥ ميل گالوانيزه عرض ١٢٥ هندي 250*125 هندي 4970
ورق ٣ ميل گالوانيزه عرض ١ چين 200*100 چيني 4920
ورق ٣ ميل گالوانيزه عرض ١٢٥ چين 250*125 چيني 4940
ورق ٤ ميل گالوانيزه عرض ١ چين 200*100 چيني 5150
ورق ٤ ميل گالوانيزه عرض ١٢٥ چين 250*125 چيني 5550