026 - 34666611

روش محاسبه وزن ورق گالوانيزه،سياه،روغني،آجدار و اسيدشويي

روش محاسبه وزن ورق گالوانيزه،سياه،روغني،آجدار و اسيدشويي

روش محاسبه وزن ورق گالوانيزه،سياه،روغني،آجدار و اسيدشويي

21 2019/1
روش محاسبه وزن ورق گالوانيزه،سياه،روغني،آجدار و اسيدشويي

روش محاسبه وزن ورق گالوانیزه  ، ورق سیاه  ، ورق روغنی ، ورق آجدار  و  ورق اسیدشویی براي بدست آوردن وزن ورق هاي فلزي يك فرمول ثابت وجود دارد كه شما مي توانيد با داشتن ابعاد مورد نظر خود وزن ورق را بدست آوريد. (طول ورق *عرض ورق*ضخامت ورق*عدد چگالي آهن) عدد چگالي آهن7/86 است .ولي بهتر است عدد چگالي را 8 در نظر بگيريم تا وزن با توجه به تلورانس ورق دقيق تر محاسبه شود.
اين فرمول در مورد ورق گالوانیزه ، ورق سیاه ، ورق روغنی ، ورق آجدار ، ورق اسیدشویی ، ورق رنگي و ورق استیل كاربرد دارد و با توجه به اينكه ٢ ابعاد استاندارد (2/5متر*125 و 2*1متر)براي ورق هاي ذكر شده وجود دارد براي راحت تر شدن محاسبه وزن در وب سايت آهن تاپ اين امكان وجود دارد كه شما تعداد ورق مورد نياز خود را در ضخامت هاي مختلف وارد كنيد و سايت،وزن تقريبي را در اختيار شما قرار دهد.
براي انجام اين كار در بخش محصولات وارد بخش مورد نظر خود شويد (به طور مثال ورق سياه)ضخامت (مثلا ٢ ميل)و ابعاد (مثلا ٢*١)مورد نظر خود را بيابيد و در ستون تعداد برگ عدد خود را وارد نماييد (مثلا ١٠) سپس وقتي به ستون وزن ميرويد سايت وزن را نمايش ميدهد .و با توجه به اين اينكه ما در آهن تاپ قيمت انواع ورق هاي فلزي را روزانه ارائه ميكنيم سايت وزن محاسبه شده را در قيمت كالا ضرب ميكند و قيمت كل را نشان ميدهد.


لیست محصولات و جدول محاسبه ورن ورق گالوانیزه
لیست محصولات و جدول محاسبه ورن ورق سیاه
لیست محصولات و جدول محاسبه ورن ورق اسیدشویی
لیست محصولات و جدول محاسبه ورن ورق آجدار
لیست محصولات و جدول محاسبه ورن ورق روغنی
لیست محصولات و جدول محاسبه ورن ورق استیل
لیست محصولات و جدول محاسبه ورن ورق رنگی

مقالات مرتبط