026 - 34666611

صفحه ستون و بولت چیست و چه کاربردی دارد؟

صفحه ستون و بولت چیست و چه کاربردی دارد؟

صفحه ستون و بولت چیست و چه کاربردی دارد؟

16 2018/4
صفحه ستون و بولت چیست و چه کاربردی دارد؟

صفحه ستون و بولت چیست و چه کاربردی دارد؟
صفحه ستون چیست؟
صفحه ستون،‌ بیس پلیت (base plate) ،‌صفحه ای فولادی و مسطح است که برای حمایت از ستون بین اسکلت فلزی ساختمان و ستون قرار می گیرد. همچنین صفحه ستون یا بیس پلیت  وزن و فشار وارد شده بر ستون را به روی فونداسیون منتقل و توزیع می کند. بیس پلیت وظیفه اتصال ستون ها به پی یا فونداسیون را نیز به عهده دارد،‌ زیرا ستون های فولادی به تنهایی نمی توانند به فونداسیون بتنی متصل شوند. بیس پلیت سطح تماس ستون با پی یا فونداسیون را افزایش می دهد و به این ترتیب فشار و نیروی وارد شده به ستون های ساختمان را به فونداسیون و زمین منتقل می کند. ستون های یک ساختمان وزن سقف ها را تحمل می کنند ، صفحه ستون نقش کاهش تنش وارد شده به ستون ها را نیز ایفا می کند.
بولت چیست؟
 بیس پلیت به وسیله بولت (anchor bolt)  به فونداسیون یا پی متصل می شود. انتهای پایینی بولت ها را خم می کنند تا باعث افزایش درگیری شود. تعداد بولت ها می تواند دو عدد، چهار عدد، شش عدد و ... باشد. تعداد بولت ها و ضخامت و قطر آنها را منهدس با توجه به مشخصات فنی و شرایط ساختمان محاسبه می کند. طول بولت ها باید به اندازه ای باشد که بتواند کشش و فشار وارد شده به ستون و بیس پلیت را تحمل کند.  
زیرسازی صفحه ستون
قبل از اتصال بیس پلیت یا صفحه ستون باید سطح زیرین آن کاملا صاف و یکدست باشد، برای پر کردن فضای خالی از ماده ای به نام گروت استفاده می شود. گروت از سیمان،‌ماسه، آب و تعدادی مواد خاص دیگر ساخته می شود. درصد مواد تشکیل دهنده آن باید توسط متخصصین محاسبه شود. گروت ماده ای است که پس از خشک شدن در شرایط آب و هوایی مختلف تغییر شکل نمیدهد و دچار انقباض و انبساط نمی شود. بنابراین بهترین ماده برای زیرسازی بیس پلیت یا صفحه ستون است.
انوع اتصال صفحه ستون
صفحه ستون در دو نوع مفصلی و  گیردار به فونداسیون متصل می شود.
اگر از صفحه ستون یا بیس پلیت گیردار  استفاده شود،‌ باید آنکربولت ها به اندازه کافی بلند باشند تا چرخش صفحه به حداقل برسد. همچنین به منظور کاهش چرخش صفحه ستون،‌لازم است که بیس پلیت به اندازه کافی ضخیم و محکم باشد. اتصال گیر دار تمام نیرو های فشاری، برشی و خمشی را به پی ساختمان منتقل می کند.
بیس پلیت با اتصال مفصلی برای ساختمان های چند طبقه به کار میروند. پی یا فونداسیون ساده ، باعث کاهش نیروی کششی بین صفحه ستون یا بیس پلیت و بتن می شود و در این شرایط از اتصال مفصلی استفاده می شود. اتصال مفصلی نیروهای برشی و فشاری را به فونداسیون منتقل می کند.
تعیین محل قرار گیری صفحه ستون
تعیین محل قرار گیری صفحه ستون یا بیس پلیت باید بعد از آکس بندی و به وسیله ریسمان کشی مشخص شود. تعیین محل صفحه ستون ها کار بسیار حساس و دقیقی است و چنان چه اشتباهی در این کار رخ دهد، وزن سقف به درستی به پی منتقل نمی شود و مشکلات بعدی را به همراه خواهد داشت.

 

مقالات مرتبط