026 - 34666611

مزایای بکارگیری اسید کلریدریک در فرایند اسیدشویی

مزایای بکارگیری اسید کلریدریک در فرایند اسیدشویی

مزایای بکارگیری اسید کلریدریک در فرایند اسیدشویی

21 2019/1
مزایای بکارگیری اسید کلریدریک در فرایند اسیدشویی

ورق اسیدشویی در واقع میانه ورق سیاه ( ورق آهن) و ورق گالوانیزه است. در فرآیند اسیدشویی بعد از چربی زدایی فلزات آماده ورود به خط گالوانیزه می شوند. 
در مقاله ورق های اسیدشویی چه ویژگی هایی دارند ؟ توضیح دادیم که یک ورق اسیدشویی شده  برگرفته از ورق سیاه است که در طی فرآیند اسیدشویی سطح رویی آنها از ناخالصی ها پاک می شود. این کار موجب براق شدن سطح ورق ها می شود که از این بابت به ورق های روغنی(سرد) شباهت پیدا می کنند.در آن مقاله همچنین بیان کردیم که برای اسیدشویی ازاسیدکلریدریک استفاده می شود. 
در این مقاله شرح می دهیم که چرا در گذشته اسیدسولفوریک به عنوان ماده اصلی برای اسیدشویی استفاده می شده است ولی امروزه اسیدکلیریدریک جایگزین آن شده است.

مزایای اسیدشویی به وسیله اسیدکلریدریک 

از آنجایی که قیمت اسید کلریدریک بسیار کمتر از اسید سولفوریک است می توان گفت مهم ترین دلیل به کارگیری اسید کلریدریک صرفه اقتصادی آن است.
استفاده از اسید کلریدریک سبب می شود که در تانک های اسیدشویی از اسید کمتری استفاده شود.
همچنین حمله و کارایی اسید کلریدریک به خود فولاد بعنوان فلز پایه، کمتر خواهد بود.
 دومین دلیل نرخ بازدهی بالاتر اسیدکلریدریک نسبت به اسیدسولفوریک است.اگرغلظت و دما را  یکسان درنظربگیریم  نرخ اسیدشویی با اسید کلریدریک ۲٫۵ تا ۳٫۵ برابر بیشتر از نرخ اسیدشویی با اسیدسولفوریک است.
سومین دلیل نتیجه تمیزتر کاراست. بدیهی است که در فرآیند اسیدشویی سطح رویی فلزات از ناخالصی ها پاک می شود. ازآنجایی که اسید کلریدریک اکسید بیشتری را در خود حل می کند، در نتیجه سطح را تمیزتر می کند.
    چهارمین دلیل آن دمای کاراست. این دما برای اسید کلریدریک کمتر از اسید سولفوریک است. دمای بهینه کاری برای اسید کلریدریک ۷۰ تا ۸۰ درجه سانتیگراد است، حال آنکه این دما برای اسید سولفوریک ۱۰۰ تا ۱۰۵ درجه سانتیگراد می باشد.

معایب بکارگیری اسیدکلریدریک در فرایند اسیدشویی

مهم ترین عیب بکارگیری اسیدکلریدریک در فرایند اسیدشویی این است که این اسید نرخ فرار بیشتری دارد.برای برخورد با این موضوع  تانک های در بردارنده اسید کلریدریک، می بایست ایزوله باشند تا از گریز اسید جلوگیری شود. 
عملیات اسیدشویی پیوسته، معمولا بوسیله ۳ تا ۵ تانک با غلظت های متفاوت انجام می پذیرد. طول تانک ها نزدیک به ۲ تا ۲٫۵ متر است و پشت سر هم قرار می گیرند.
ورق اسیدشویی اغلب جهت کارخانجاتی که ورق را گالوانیزه می نمایند و همچنین کارخانجاتی که پس از تولید قطعه ها فرآیند تکمیلی( نظیر رنگ کاری) بر روی آن  انجام می دهند بکار می رود.
 

مطالب مرتبط

روش محاسبه وزن ورق گالوانيزه،سياه،روغني،آجدار و اسيدشويي
چرا برای پوشش سقف از ورقهای گالوانیزه و رنگی استفاده میشود؟
ورق روغنی چه استاندارد هایی دارد و تعریف هر کدام چیست؟
ورق گالوانیزه چیست؟

مقالات مرتبط