سبد خرید شما خالی می باشد.
0

محصولات فروشگاه

قیمت ورق آهن

قیمت ورق

قیمت روز ورق آهن

محصول قیمت
ورق آجدار 2/5 میل عرض125 قزاق st37

ST37

بنگاه تهران

2.5

125x250

3,330 تومان موجودی انبار 50000 اضافه به سبد خرید
ورق آجدار 2/5 میل عرض1 قزاق st37

ST37

بنگاه تهران

2.5

100x200

3,240 تومان موجودی انبار 50000 اضافه به سبد خرید
ورق آجدار 2 میل عرض 125 قزاق st37

ST37

بنگاه تهران

2

125x250

3,670 تومان موجودی انبار 50000 اضافه به سبد خرید
ورق آجدار 2 میل عرض 1 قزاق st37

ST37

بنگاه تهران

2

100x200

3,620 تومان موجودی انبار 50000 اضافه به سبد خرید
ورق آجدار 4 میل 6*1/5 قزاق st37

ST37

بنگاه تهران

150x600

3,220 تومان موجودی انبار 50000 اضافه به سبد خرید
ورق آجدار 5 میل 6*1/5 قزاق st37

ST37

بنگاه تهران

150x600

3,630 تومان موجودی انبار 50000 اضافه به سبد خرید
ورق آجدار 6 میل 6*1/5 قزاق st37

ST37

بنگاه تهران

150x600

3,635 تومان موجودی انبار 50000 اضافه به سبد خرید
ورق اسیدشویی 2/5 میل عرض125 فولاد مبارکه w22

w22

کارخانه

2.5

125x250

2,930 تومان موجودی انبار 50000 اضافه به سبد خرید
ورق اسیدشویی 2 میل عرض1 فولاد مبارکهst37

ST37

کارخانه

2

100x200

2,940 تومان موجودی انبار 50000 اضافه به سبد خرید
ورق اسیدشویی 2میل عرض125 فولاد مبارکه st37

ST37

کارخانه

2

125x250

2,950 تومان موجودی انبار 50000 اضافه به سبد خرید
ورق اسیدشویی 2/5 میل عرض1 فولاد مبارکه w22

w22

کارخانه

2.5

100x200

2,930 تومان موجودی انبار 50000 اضافه به سبد خرید
ورق اسیدشویی 3 میل عرض1 فولاد مبارکهw22

w22

کارخانه

3

100x200

3,050 تومان موجودی انبار 50000 اضافه به سبد خرید
ورق اسیدشویی 3 میل عرض 125 فولاد مبارکهw22

w22

کارخانه

3

125x250

3,040 تومان موجودی انبار 50000 اضافه به سبد خرید
ورق اسیدشویی 4 میل عرض 1 فولاد مبارکهw22

w22

کارخانه

4

100x200

2,890 تومان موجودی انبار 50000 اضافه به سبد خرید
ورق اسیدشویی 4 میل عرض 125 فولاد مبارکهw22

w22

کارخانه

4

125x250

2,900 تومان موجودی انبار 50000 اضافه به سبد خرید
ورق اسیدشویی 5 میل عرض 1 فولاد مبارکهw22

w22

کارخانه

5

100x200

2,920 تومان موجودی انبار 50000 اضافه به سبد خرید
ورق 1 میل روغنی عرض 1 فولاد مبارکه

ST12

کارخانه

1

100x200

3,530 تومان موجودی انبار 50000 اضافه به سبد خرید
ورق 1 میل روغنی عرض 1 قزاق

ST12

بنگاه تهران

1

100x200

3,470 تومان موجودی انبار 50000 اضافه به سبد خرید
ورق 1 میل روغنی عرض 1 هفت الماس

ST12

کارخانه

1

100x200

3,460 تومان موجودی انبار 50000 اضافه به سبد خرید
ورق 90(9/.) میل روغنی عرض125 فولاد مبارکه

ST12

کارخانه

0.9

125x250

3,540 تومان موجودی انبار 50000 اضافه به سبد خرید
ورق 90(9/.) میل روغنی عرض 125 قزاق

ST12

بنگاه تهران

0.9

125x250

3,460 تومان موجودی انبار 50000 اضافه به سبد خرید
ورق 90(9/.) میل روغنی عرض 125 هفت الماس

ST12

کارخانه

0.9

125x250

3,460 تومان موجودی انبار 50000 اضافه به سبد خرید
ورق90(9/.)میل روغنی عرض 1 فولاد مبارکهst12

ST12

کارخانه

0.9

100x200

3,530 تومان موجودی انبار 50000 اضافه به سبد خرید
ورق90(9/.)میل روغنی عرض 1 قزاق

ST12

بنگاه تهران

0.9

100x200

3,460 تومان موجودی انبار 50000 اضافه به سبد خرید
نتایج 145 تا 168 از کل 223 نتیجه