سبد خرید شما خالی می باشد.
0

محصولات فروشگاه

قیمت ورق آهن

قیمت ورق

قیمت روز ورق آهن

محصول قیمت
ورق 40(4/.) میل گالوانیزه عرض1 هفت الماس

ST22

کارخانه

0.4

100x200

3,810 تومان موجودی انبار 50000 اضافه به سبد خرید
ورق 38(38/.) میل گالوانیزه عرض1 چینی

ST22

بنگاه تهران

0.38

100x200

4,090 تومان موجودی انبار 50000 اضافه به سبد خرید
ورق 35(35/.) میل گالوانیزه عرض1 چینی

ST22

بنگاه تهران

0.35

100x200

4,210 تومان موجودی انبار 50000 اضافه به سبد خرید
ورق 22 (22/.)میل گالوانیزه عرض1 چینی

ST22

بنگاه تهران

0.22

100x200

4,210 تومان موجودی انبار 50000 اضافه به سبد خرید
ورق 22 (22/.)میل گالوانیزه عرض125 چینی

ST22

بنگاه تهران

125x250

4,160 تومان موجودی انبار 50000 اضافه به سبد خرید
ورق 25 (25/.)میل گالوانیزه عرض1 چینی

ST22

بنگاه تهران

0.25

100x200

4,280 تومان موجودی انبار 50000 اضافه به سبد خرید
ورق 30(30/.) میل گالوانیزه عرض1 چینی

ST22

بنگاه تهران

0.3

100x200

4,210 تومان موجودی انبار 50000 اضافه به سبد خرید
ورق 30(30/.) میل گالوانیزه عرض1 هفت الماس

ST22

کارخانه

0.3

100x200

4,380 تومان موجودی انبار 50000 اضافه به سبد خرید
ورق 30(30/.) میل گالوانیزه عرض125 هفت الماس

ST22

کارخانه

0.3

125x250

4,380 تومان موجودی انبار 50000 اضافه به سبد خرید
ورق 48(48/.) میل گالوانیزه عرض125 چینی

ST22

کارخانه

0.48

125x250

3,830 تومان موجودی انبار 50000 اضافه به سبد خرید
ورق 50(50/.) میل گالوانیزه عرض 1 تاراز

ST22

کارخانه

0.5

100x200

3,670 تومان موجودی انبار 50000 اضافه به سبد خرید
ورق 1 میل گالوانیزه عرض 125 شهرکرد

ST22

1

125x250

3,860 تومان موجودی انبار 50000 اضافه به سبد خرید
ورق 1 میل گالوانیزه عرض 1 قزاق

ST22

بنگاه تهران

1

100x200

3,855 تومان موجودی انبار 50000 اضافه به سبد خرید
ورق 1 میل گالوانیزه عرض 1 هفت الماس

ST22

کارخانه

1

100x200

3,860 تومان موجودی انبار 50000 اضافه به سبد خرید
ورق 1 میل گالوانیزه عرض 1 شهرکرد

ST22

کارخانه

1

100x200

3,880 تومان موجودی انبار 50000 اضافه به سبد خرید
ورق 90(90/.) میل گالوانیزه عرض 125 قزاق

ST22

بنگاه تهران

0.9

125x250

3,860 تومان موجودی انبار 50000 اضافه به سبد خرید
ورق 90(90/.) میل گالوانیزه عرض 125 هفت الماس

ST22

کارخانه

0.9

125x250

3,855 تومان موجودی انبار 50000 اضافه به سبد خرید
ورق 90(90/.) میل گالوانیزه عرض 125 شهرکرد

ST22

کارخانه

0.9

125x250

3,880 تومان موجودی انبار 50000 اضافه به سبد خرید
ورق 90(90/.) میل گالوانیزه عرض1 قزاق

ST22

بنگاه تهران

0.9

100x200

3,870 تومان موجودی انبار 50000 اضافه به سبد خرید
ورق 90(90/.) میل گالوانیزه عرض1 هفت الماس

ST22

کارخانه

0.9

100x200

3,860 تومان موجودی انبار 50000 اضافه به سبد خرید
ورق 90(90/.) میل گالوانیزه عرض1 شهرکرد

ST22

کارخانه

0.9

100x200

3,870 تومان موجودی انبار 50000 اضافه به سبد خرید
ورق 80(80/.) میل گالوانیزه عرض 125 قزاق

ST22

بنگاه تهران

0.8

125x250

3,870 تومان موجودی انبار 50000 اضافه به سبد خرید
ورق 55(55/.) میل گالوانیزه عرض 1 هفت الماس

ST22

کارخانه

0.55

100x200

3,610 تومان موجودی انبار 50000 اضافه به سبد خرید
ورق 50(50/.) میل گالوانیزه عرض 125 کاشان

ST22

کارخانه

0.5

125x250

3,800 تومان موجودی انبار 50000 اضافه به سبد خرید
نتایج 49 تا 72 از کل 223 نتیجه