سبد خرید شما خالی می باشد.
0

محصولات فروشگاه

قیمت ورق آهن

قیمت ورق

قیمت روز ورق آهن

محصول قیمت
ورق سیاه 10 میل 6*2 برشی اکسین

ST37

کارخانه

200x600

2,900 تومان موجودی انبار 10000 اضافه به سبد خرید
ورق سیاه 10 میل 6*1/5 فابریک فولاد مبارکه

ST37

کارخانه

150x600

2,880 تومان موجودی انبار 10000 اضافه به سبد خرید
ورق سیاه 12 میل 6*1/5 برشی فولاد مبارکه

ST37

کارخانه

150x600

2,860 تومان موجودی انبار 10000 اضافه به سبد خرید
ورق سیاه 12 میل 6*1/5 فابریک فولاد مبارکه

ST37

کارخانه

150x600

2,870 تومان موجودی انبار 10000 اضافه به سبد خرید
ورق سیاه 12 میل 6*2 برشی اکسین

ST37

کارخانه

200x600

2,910 تومان موجودی انبار 10000 اضافه به سبد خرید
ورق سیاه 15 میل 6*1/5 برشی فولاد مبارکه

ST37

کارخانه

150x600

2,860 تومان موجودی انبار 10000 اضافه به سبد خرید
ورق سیاه 15 میل 6*1/5 فابریک فولاد مبارکه

ST37

کارخانه

150x600

2,900 تومان موجودی انبار 10000 اضافه به سبد خرید
ورق سیاه 15 میل 6*2 برشی اکسین

ST37

کارخانه

200x600

2,920 تومان موجودی انبار 10000 اضافه به سبد خرید
ورق سیاه 20 میل 6*1/5 فابریک کاویان

ST37

کارخانه

150x600

2,910 تومان موجودی انبار 10000 اضافه به سبد خرید
ورق سیاه 20 میل 6*2 فابریک اکسین

ST37

کارخانه

200x600

2,910 تومان موجودی انبار 10000 اضافه به سبد خرید
ورق سیاه 25 میل 6*1/5 فابریک کاویان

ST37

کارخانه

150x600

2,900 تومان موجودی انبار 10000 اضافه به سبد خرید
ورق سیاه 25 میل 6*2 فابریک اکسین

ST37

کارخانه

200x600

2,920 تومان موجودی انبار 50000 اضافه به سبد خرید
ورق سیاه 30 میل 6*2 فابریک اکسین

ST37

کارخانه

200x600

2,915 تومان موجودی انبار 50000 اضافه به سبد خرید
ورق سیاه 35 میل 6*2 فابریک اکسین

ST37

کارخانه

200x600

2,975 تومان موجودی انبار 50000 اضافه به سبد خرید
ورق سیاه 45 میل 6*2 فابریک اکسین

ST37

کارخانه

200x600

2,990 تومان موجودی انبار 50000 اضافه به سبد خرید
ورق سیاه 40 میل 6*2فابریک اکسین

ST22

کارخانه

200x600

2,990 تومان موجودی انبار 50000 اضافه به سبد خرید
ورق روغنی 46 (46/.)میل عرض 125 قزاق

ST12

بنگاه تهران

0.46

125x250

3,540 تومان موجودی انبار 49920 اضافه به سبد خرید
ورق روغنی 1 میل عرض 125 قزاق

ST12

بنگاه تهران

1

125x250

3,470 تومان موجودی انبار 50000 اضافه به سبد خرید
ورق روغنی 1 میل عرض 125 هفت الماس

ST12

کارخانه

1

125x250

3,450 تومان موجودی انبار 50000 اضافه به سبد خرید
ورق روغنی 1 میل عرض 125 فولاد مبارکه

ST12

کارخانه

1

125x250

3,520 تومان موجودی انبار 50000 اضافه به سبد خرید
ورق روغنی 1/25 میل عرض 1 هفت الماس

ST12

کارخانه

1.25

100x200

3,470 تومان موجودی انبار 50000 اضافه به سبد خرید
ورق روغنی 1/25 میل عرض 1 قزاق

ST12

بنگاه تهران

1.25

100x200

3,485 تومان موجودی انبار 50000 اضافه به سبد خرید
ورق روغنی 1/25 میل عرض 1 فولاد مبارکه

ST12

کارخانه

1.25

100x200

3,540 تومان موجودی انبار 50000 اضافه به سبد خرید
ورق روغنی 1/25 میل عرض 125 هفت الماس

ST12

کارخانه

1.25

125x250

3,455 تومان موجودی انبار 50000 اضافه به سبد خرید
نتایج 97 تا 120 از کل 223 نتیجه