سبد خرید شما خالی می باشد.
0
صفحه ستون

ستون به تنهایی نمی تواند به بتن یا فنداسیون متصل شود و برای اتصال آن باید از صفحه ستون استفاده کنیم. صفحه ستون یا بیس پلیت، صفحه ای فولادی است که توسط پیمانکاران اجرای فنداسیون، برای اتصال بین ستون و بتن قرار می گیرد و برای تعیین مکان باید از ترازهای آکس و ریسمان کشی استفاده شود. محل تقاطع ریسمان ها به یکدیگر باید زاویه نود درجه داشته باشند وگرنه آکس بندی اشتباه انجام شده است.

وظایف صفحه ستون

?صفحه ستون دو وظیفه دارد:

  • افزایش سطح تماس ستون و پی
  • توزیع نیروهای ستون در حد قابل تحمل برای پی

گروت ریزی در صفحه ستون

صفحه ستون باید کاملا به بتن بچسبد. چون بتن ناهمواری هایی دارد، از گروت برای صاف کردن این ناهمواری ها استفاده می شود. گروت ماده ای است که در برابر سرما و گرما و حتی زلزله مقاوم است، برای همین از گروت در زیر صفحه ستون استفاده می کنیم.

هواگیری در صفحه ستون

بعد از اتمام بتن ریزی، صفحه آماده قرار دادن ستون ها است. ابتدا مهره های صفحه ستون را باز می کنیم و صفحه را در می آوریم. با ماده ی گروت ناهمواری ها را پر می کنیم و بعد مهره ها را به صفحه جوش می دهیم . به این کار هواگیری در صفحه ستون گفته می شود.

روش های اتصال صفحه ستون به فنداسیون

انواع اتصال صفحه ستون

صفحه ستون در دو صورت به فنداسیون متصل می شود:

اتصال مفصلی صفحه ستون: برای ساختمان های چند طبقه از اتصال مفصلی استفاده می شود. اتصال مفصلی نیروهای برشی و فشاری آهن آلات را به فنداسیون منتقل می کند.

اتصال گیردار صفحه ستون: در اینجا باید انکرپولت ها بلند باشد تا صفحه ستون نچرخد و برای کاهش چرخش صفحه ستون باید ضخامت صفحه ستون بالا باشد. این نوع اتصال نیروهای خمشی و فشاری و برشی را به فنداسیون منتقل می کند.

نوشتن دیدگاه