سبد خرید شما خالی می باشد.
کاهش تعرفه فولاد

تغییرات و نوسانات واردات فولاد

بر طبق تصمیمات اخیر دولت آمریکا بر افزایش 25 درصدی واردات فولاد به این کشور، باید منتظر تغییرات و نوسانات ناشی از این تصمیم ماند. در صورتی که این تصمیم به مرحله اجرا رسد، باید منتظر هجوم سیل آسای واردات فولاد به کشور بود زیرا کشورهای صادرکننده که بازار آمریکا را از دست میدهند به دنبال بازارهای مطلوبی خواهند گشت که با میزان تعرفه حداقلی همراه باشد. ایران نیز از جمله کشورهایی خواهد بود که به عنوان یک مقصد مطلوب از سوی صادرکنندگان شناخته خواهد شد.

تغییرات نرخ فولاد ایران

دکتر محمود اسلامیان، رئیس انجمن تولیدکنندگان فولاد ایران بر این باور است در شرایطی که نرخ فولاد ایران به طور میانگین 15 درصد از نرخ های جهانی کمتر است، مبحث کاهش تعرفه
فولاد میتواند به عنوان یک تهدید بزرگ برای سرمایه گذاران این صنعت باشد.

وی خاطر نشان کرد اگر چه قیمت محصولات فولادی آمریکا در حال حاضر 50 درصد از قیمت های جهانی بیشتر است، اما دولت این کشور پیشنهاد افزایش تعرفه های فولادی را مطرح کرده است.
پس انتظار می رود دولت با عملکرد و تدابیری درست مانع از کاهش تعرفه های فولاد در کشور شویم و سعی کنیم تا وضعیتاین صنعت را حداقل در شرایط فعلی حفظ نماییم.

نوشتن دیدگاه