سبد خرید شما خالی می باشد.
0
ورق روغنی چیست

ورق روغنی با نام "ورق سرد" نیز شناخته می شود؛ زیرا تحت فرآیند نورد سرد تولید می‌شود و سپس با پاشیدن یک روانساز، روغنکاری می‌شود. تفاوت بین نورد گرم و نورد سرد به نحوۀ پردازش فلزات در عملیات نورد مربوط است و به مشخصات محصول یا درجۀ آن‌ها بستگی ندارد.

تفاوت نورد سرد و نورد گرم

به فرآیند تولیدی که ورق فولادی در دمایی بالاتر از دمای تبلور مجدد خود گرم می شود، نورد گرم می‌گویند. در این فرآیند گرما معمولاً از هزار درجۀ فارنهایت فراتر می رود. هنگامی که فولاد در این دما گرم می‌شود، انعطاف پذیرتر می‌شود و می‌تواند به راحتی شکل بگیرد. همچنین در این روش امکان تولید فولاد بیشتری وجود دارد. پس از نورد شدن، فولاد در دمای اتاق خنک می شود، که آن را "نرمالیزه یا عادی" می‌کند و نگرانی برای خاموش شدن یا سخت شدن کار از بین می‌رود. زمانی که فولاد خنک می شود، به طور یکنواخت سرد می‌شود که کنترل اندازه و شکل نهایی محصول نورد گرم، کمتر می‌شود. معمولاً نورد گرم فولاد، سطح پوسته ای دارد که در شکل زیر نشان داده شده است.

ورق روغنی چیست
در فرآیند نورد گرم، هنگامی که شرایطی ظاهر مواد نگران کننده باشد، سطح با چند روش قابل برداشتن است: اسیدشویی، سنگ زنی یا تمیزکاری با شن و ماسه. این خصوصیات، فولاد نورد گرم را برای اجزای سازه و سایر کاربردهایی با اشکال دقیق و تحمل های فوق العاده، مانند: پرتو‌هایl ، تجهیزات کشاورزی، مسیرهای ریلی، ورق فلز و قاب خودرو مناسب می‌کند.
روند تولید فولاد نورد سرد اندکی متفاوت است. در این فرآیند، فولاد با فشار غلتک در دمای اتاق فشرده می شود. مقاومت این فولاد تقریباً 20٪ بیشتر از فولاد نورد گرم است. فولاد نورد سرد اشکال بسیار دقیق ایجاد می‌کند. از آنجایی که این فرآیند در دمای اتاق انجام می شود، فولاد به محض سرد شدن، کوچک نمی شود. زمانی محصول نهایی فولاد نورد سرد مطلوب است که زیبایی ظاهری، جذابیت بصری، سطحی صاف و تمیز داشته باشد.
با این حال، کاربردهای فولاد نورد سرد به چند شکل مربع، گرد، تخت و سایر اشکال محدود می شود. فولاد نورد سرد کربن کمی دارد و به طور معمول آنیل (بازپخت) می‌شود و باعث می‌شود نرم تر از ورق نورد گرم باشد. نیروی نورد برای کاهش دادن انحراف ضخامت هنگام نورد، با اندازه گیری ضخامت نوار در ورودی و خروجی با رایانه کنترل می شود.

تمیز کردن ورق روغنی در نورد سرد

در فرآیند نورد سرد، روغن نورد روی نوار نورد سرد در طی آنیل کردن که فرآیند بعدی بعد از نورد سرد است، می‌سوزد. انواع دیگر روغن نورد برای آنیل کردن با تمیز کردن الکترولیتی از بین می رود. به طور خاص، تمیز کردن الکترولیتی جایی استفاده می‌شود تا سطحی تمیز به خوبی رنگ پذیر و رنگ شود.

ورق روغنی چیست

خواص مکانیکی ورق روغنی

بین نورد گرم و سرد تفاوت های اساسی در خواص مکانیکی وجود دارد که در جدول زیر به طور خلاصه آمده است.

 خواص مکانیکی  نورد سرد  نورد گرم
 استحکام کششی  85000 psi   psi 67000 
 استحکام تسلیم   70000 psi   psi 45000
 کاهش سطح  55   58
 افزایش طول  28   36
 سختی برینل  167   137